Bidders Highway
BankID på denna enhet
  1. Starta BankID-appen på din telefon eller surfplatta.
  2. Tryck på QR-symbolen i BankID-appen.
  3. Rikta kameran mot QR-koden nedan.